Senaryo 6- 20. Soru

Sıla öğretmen, 9.  sınıflarından biriyle kesirleri ve yüzdeleri gözden geçirmek istedi. Bu nedenle sınıfça çözmek için öğrencilerden bazı problemler kurmalarını istemeye karar verdi.

Ancak, öğrencilerin problem kurma etkinliği yapabilmeleri için Sıla öğretmenin kurulacak problemlerde bulunması gereken bazı kriterleri belirlemesi gerekiyordu.

Öğrencilerle birlikte aşağıdaki kriterleri belirlediler:

Sonraki derste Sıla Öğretmen, bu problemlerden bazılarını seçerek tahtada öğrencilerle birlikte çözmeye karar verdi.

Derse aşağıdaki problemlerle başladı:

Bir öğrenci şu soruyu sundu:

Elif: “50’nin % 7’sini bulmalıyız ve sonra 3 ile çarpmalıyız.”

Sıla Öğretmen: “Peki ilk olarak ne yapman gerekiyor?”

Elif: “Bulduğumuz sonucu (%7’sini) 50’den çıkartmamız gerekiyor.”

Sıla Öğretmen tahtaya ilk iki adımı yazar ve öğrencilere şu açıklamayı yapar:

“Bu sonuç, ilk ayın sonundaki azalan miktarı verir. Üç ay sonraki miktarı bulabilmek için aynı işlemi tekrar tekrar yapmamız gerekecek. ”

Bundan sonra Barış tartışmaya dahil oldu.

“Tekrar tekrar 0,07 ile çarpmak yerine, 0,21 ile çarpabiliriz. ”

Ve diyalog şu şekilde devam etti:

Sıla Öğretmen: “0,21’i nasıl bulduğunu bana gösterebilir misin, Barış? Bu yöntemin problemin çözümünde neden işe yarayabileceğini düşünüyorsun / düşündüğünü bana açıklar mısın?

Barış: “Problemde üç ay olarak verilmiş. 3 kere 0,07, 0,21’dir.”

Sıla Öğretmen: “Evet, sana katılıyorum: 0,07 ile 3’ün çarpımı 0,21’dir. Ancak problemde sorulanın bu olduğunu mu düşünüyorsun?”

Barış: “Şey … problemde 3 ay olarak ifade edilmiş, bu yüzden 3 ile çarpmam gerektiğini düşündüm.”

Sıla Öğretmen: “3 ay diyor Barış, ama her ay %7 ve hepsi üçüncü ayın sonunda değil, tamam mı?”

Barış: “Ah … Anladım. Bu yüzden önce %7’yi, sonra tekrar %7’yi ve tekrar %7’yi çıkarmamız gerekiyor. ”

S20. Bu durumda öğretmen, Barış’ın verilen geri bildirimle öğrenip öğrenmediğini doğrulamak için tartışmaya nasıl devam etmelidir?