Senaryo 4- 12. Soru

Ela öğretmen, 11. sınıf gruplarındaki daire ile ilgili konuya başlamadan önce, öğrencilerinin bir dairenin çevresi ve alanını hesaplamak için yarıçap ve / veya çap tanımlarını ve özelliklerini nasıl belirleyeceklerini ve uygulayacaklarını bilip bilmediklerini anlamak için bir akran değerlendirme stratejisi kullanmaya karar verdi.

Bunun için şu aktiviteyi hazırladı:

Dersin başında, Ela öğretmen etkinliği öğrencilere verdi ve onlardan bireysel olarak çözmelerini istedi. Etkinliği bitirdiklerinde öğrencilere aşağıdaki açıklamayı yaptı:

Şimdi, etkinliği bir arkadaşınızla değiş tokuş edeceksiniz. Birbirinizin cevaplarını analiz edecek, cevapların doğru mu, eksik mi yoksa yanlış mı olduğuna karar verecek ve kararlarınızla ilgili gerekçenizi açıklayan bir yorum yazacaksınız. Sonrasında tüm etkinlikleri kendim analiz edebilmek için toplayacağım. ”

Ela öğretmen etkinlikleri analiz ederken, Derya ve Mert’inki gibi ilginç yorumları okudu.

Bir sonraki derste, Ela öğretmen tüm öğrencilerin etkinlik kağıtlarını geri getirdi. Onları öğrencilere geri vermeden önce şunları söyledi:

“Dün son dersimizdeki tüm etkinlik kağıtlarını gözden geçirme fırsatım oldu ve çok ilginç çözümler ve yorumlar gördüm. Şimdi, grup arkadaşınızın yorumlarını kullanarak etkinliği yeniden yapabilmeniz için onları size geri vereceğim. Yorumlar ile ilgili anlamadığınız bir şey varsa veya yorumlara katılmıyorsanız, lütfen grup arkadaşlarınızla bunu tartışın. ”

Ela öğretmen, bu adımı tamamladığında, öğrencilerin tartışmalarını yalnızca 3. soruda etrafında yoğunlaştırdıklarını gözlemledi. Daha sonra etkinliği bir bütün olarak analiz edebilmeleri için meslektaşları ile bu konu hakkında konuşmaya karar verdi. Aşağıda, Burak öğretmenin ve Pınar öğretmenin görüşleri yer almaktadır.

Burak öğretmen: ” Bence 3.soru daha açık uçlu olduğu ve farklı çözüm stratejileri üretmeye imkân tanığı için öğrencilerin daha fazla tartışmalarını sağladı.”

Pınar öğretmen: “Ben de bu durumun 1. ve 2. Soruların çoktan seçmeli olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Öğrenci bu sorularda sadece bir şık işaretleyebilecek. Bu yüzden öğrencilerime çoktan seçmeli sorular sormuyorum. ”

Burak öğretmen: “Ancak 1. ve 2. sorular Ela öğretmenin öğrencilerinin çemberin çevresi ve alanını hesaplamak için yarıçapı ve çapı nasıl kullanacaklarını bilip bilmediklerini değerlendirmesine yönelik öğrenme hedefi ile uyumluydu.

Pınar öğretmen: “Katılmıyorum çünkü aslında 2. soruda, aslında öğrencinin ondalık gösterimli ifadeleri çarparken virgülü nereye koyacaklarını bilip bilmediğini ölçüyor.”

Sürecin sonunda Ela öğretmen, akran değerlendirme etkinliğini referans noktası olarak kullanarak öğrencilerin, öğrenme hedeflerinin ne olduğunu anlayıp anlamadıklarından emin olması gerektiğini düşündü.

S12. Ela öğretmenin öğrencilere verebileceği en iyi yönerge hangisi olabilir?