Senaryo 1- 2. Soru

Ahmet Öğretmen, 8. sınıf öğrencilerine eşitsizliklerin nasıl çözüleceğini öğretti. Ancak ders sonunda yaptığı değerlendirme etkinliğinde, sınıftaki öğrencilerin büyük kısmının hata yaptığını gözlemledi. Öğrencilerin çözümlerine ilişkin bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

S2. Öğrencilerin çoğunun zorluk yaşadığı düşünüldüğünde, onlara verilecek en iyi geri bildirim ne olurdu?