Ölçme Değerlendirme

Ölçme değerlendirme ile ilgili herhangi bir hizmet içi eğitim aldınız mı?